1994 Scottish Games
Stone Mountain

Stone Mountain

1994 Stone Mountain, Georgia