2013 Scottish Games
Stone Mountain GA

Stone Mountain GA

2013 Atlanta Georgia

Stone Mountain...

Charleston SC

Charleston SC

2013 Charleston SC

James and Suzanne...

Glasgow KY

Glasgow KY

2013 Glasgow KY